V roce 2015 jsme instalovali vzduchotechnickou rekuperační jednotku a odtah od laboratorních přístrojů ve zpracovatelském závodě firmy ENVIROPOL.