PRINCIP tepelných čerpadel

Princip a typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla fungují na známém principu předávání tepla z přírody (vzduch, země, voda) přes chladivo do topného systému. Tento systém se používá např. v lednicích a ve všech chladivových zařízeních, kde se používá chladivo a kompresory. Typy tepelných čerpadel se rozdělují podle toho, co je zdrojem nízkoteplotní energie. Jak již bylo zmíněno výše, hlavními zdroji je vzduch, země a voda, přičemž v drtivé většině se hojně užívají pouze dva první systémy, a sice vzduch a země.