Návratnost tepelného čerpadla

Téměř při každém rozhovoru se zákazníkem ohledně tepelného čerpadla dojde na otázku, jak je to s návratností tepelného čerpadla. Nejčastější odpovědí pak bývá 6 – 8 let. V zásadě se s tím dá souhlasit, ale je třeba říci, že je to velmi obecné shrnutí velice složité problematiky, jakou návratnost ve skutečnosti je. Složité proto, že na ni má vliv spousta okolností a faktorů, jako jsou vstupní investice, opotřebovanost stávajícího zařízení, účinnost tepelného čerpadla atd. Nejlépe pak vychází novostavby, kdy se nepočítá z celé pořizovací ceny čerpadla, ale z rozdílu pořizovací ceny čerpadla a jiné zamýšlené technologie, např. plynového kotle (kotel, bojler, elektroinstalace, odkouření, plynová přípojka atd.).  Je-li pořizovací cena čerpadla 220 tisíc a plynového kotle 100 tisíc, počítáme ji z rozdílu, tedy z částky 120 tisíc korun. Tuto částku musíme podělit reálnou úsporou tepelného čerpadla oproti plynovému kotli. U běžné novostavby se tato úspora pohybuje kolem 20 tisíc korun ročně. Máme již všechny neznámé a jednoduchým podělením těchto čísel zjistíme orientační návratnost, která je 120/20 = 6 let.  U novostaveb (TZ=8 kW) se tedy návratnost pohybuje kolem 6 let.  U novostaveb s větší tepelnou ztrátou se tato návratnost už příliš nezkracuje, protože sice dochází k vyšší úspoře provozních nákladů, avšak se také zvyšuje pořizovací cena tepelného čerpadla, kdežto cena plynového kotle zůstává stejná.

U stávajících objektů je situace podobná, ale liší se tím, že již v těchto domech nějaký stávající zdroj je. Pokud je tento zdroj již opotřebovaný a byla by nutná investice do jiného zařízení, vychází návratnost stále velmi dobře, neboť se opět počítá z rozdílu pořizovacích cen těchto technologií. Pokud je však stávající zařízení např. 2 roky staré, počítá se návratnost z rozdílu pořizovací ceny tepelného čerpadla a částky znamenající amortizaci stávajícího zařízení (např. pořizovací cena plynového kotle 70.000,-, životnost 15 roků, 70.000/15=4.666,- roční amortizace). Návratnost se v tomto případě bude počítat  z rozdílu pořizovací ceny tepelného čerpadla např. 300 tis. a 9.333,- (2x 4.666) = cca 290 tis. Provozní náklady u stávajících domů jsou několikanásobně vyšší než u novostaveb a pro tepelnou ztrátu 14 kW představují meziroční úsporu cca 31 tis Kč. Podílem těchto dvou částek získáme návratnost pro takovýto rodinný dům s 2 roky starým plynovým nízkoteplotním kotlem. Tzn. 290 tis./31 tis = 9,3 let. V případě, že je v domě dosluhující zařízení a vyžaduje jeho výměnu, je tato návratnost rychlejší, neboť návratnost se počítá z pořízovací ceny tepelného čerpadla snížené o pořizovací cenu plynového kotle nízkoteplotního, tzn. např. 210 tis/30 tis = 7 let.