Vzduch/voda

 

Venkovní provedení

U tohoto typu tepelného čerpadla se odebírá nízkopotenciální energie (teplo)  z okolního vzduchu přes výměník do chladiva, čímž dochází k jeho odpařování a následnému stlačování kompresorem, nejčastěji scrollovým. Při stlačení odpařeného chladiva, které je v plynném stavu, dochází jednak ke zvýšení tlaku, ale také teploty. Takto horké chladivo předává své teplo prostřednictvím dalšího výměníku do topné vody. Přes dekompresní ventil se chladivo dostává opět na výparník a celý proces se opakuje do té doby, než je topná voda zahřáta na požadovanou teplotu.  V současné době je typ těchto tepelných čerpadel nejpoužívanější a nejoblíbenější z důvodu nízké finanční náročnosti a minimálních nároků na pozemek.

Vzduchvoda-vnitřní-300x142

Vnitřní provedení

Vzduchová čerpadla se ještě dále dělí podle typu umístění (vnitřní vs. venkovní), nebo podle propojení venkovní a vnitřní jednotky (split vs. kompakt), nebo frekvenčně řízená vs. ON/OFF. Rozdíly v těchto systémech jsou minimální, jediné co stojí za zmínku je vnitřní varianta tepelného čerpadla, kdy je veškerá technologie umístěna uvnitř objektu a pomocí předizolovaných vzduchových kanálů dochází k nasávání vzduchu a výfuku ochlazeného vzduchu zpět do venkovního prostředí. Po celou dobu je tepelné čerpadlo umístěno ve stálém prostředí kotelny, kde nepodléhá povětrnostním vlivům a jeho životnost je samozřejmě vyšší než u venkovních čerpadel. Nevýhodou je větší prostorová náročnost.

Výhody/nevýhody

+ cena,malá prostorová náročnost, méně složitá a zároveň rychlejší instalace, nulová administrační náročnost

-  velké rozdíly v kvalitě, největší pravděpodobnost „naletět“ na nekvalitní zařízení, hlučnost, nižší životnost

LWZ 304
LWZ 304
Stiebel-Eltron WPL 10 AC
Stiebel-Eltron WPL 10 AC