Země/voda

Dalším velice oblíbeným typem tepelných čerpadel je typ země voda. Tento typ odebírá nízkopotenciální teplo ze země prostřednictvím hlubinného vrtu nebo plošného kolektoru, což je zjednodušeně řečeno potrubí, kterým proudí kapalina, která je ohřívána okolní horninou, resp. půdou. Tato voda předává toto teplo chladivovému okruhu, kde opět dochází k varu chladiva, odpaření a následnému stlačení kompresorem, čímž vzrůstá tlak a teplota. Následně toto horké chladivo předává svou tepelnou energii topné vodě, čímž dochází k vytápění objektu.  Dalšími podtypy jsou hlubinný vrt vs. plošný kolektor, přímý odpar vs. nemrznoucí směs (solanka). Co se týká prvního rozdělení, účinnost obou systémů je téměř stejná, dokonce se měřením zjistilo, že o malinko lepší vydatnost má plošný kolektor, který sbírá energii nejen ze země, ale i ze slunce. Princip přímého odpadu se zatím v České republice vlivem vyšší pořizovací ceny moc neprosadil.

Zeměvoda-kolektor

Plošný kolektor

Výhody

+       nejvyšší účinnost, vnitřní prostorová nenáročnost, nízká hlučnost, vysoká spolehlivost dána konstrukční jednoduchostí systému

Nevýhody

-        riziko poddimenzování a následné vymražení, vyšší cenová náročnost (u hlubinného vrtu), vysoká prostorová náročnost, komplikovaná aplikace do stávajících objektů, omezení pro další využití pozemku s plošným kolektorem

Zeměvoda-vrt

Hlubinný vrt

Naše firma se svou nabídkou snaží maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka a jeho možnostem a potřebám. Proto dodáváme tepelná čerpadla země/voda i vzduch/voda pouze od renomovaných a praxí ověřených výrobců jako Alpha-InnoTec, Stiebel-Eltron, Nibe a dalších, což jsou výrobci tepelných čerpadel produkujících kvalitní zařízení s ověřenými parametry a disponujících certifikáty kvality Q, které zaručují deklarovaná technická data, dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let, existující servisní síť se zásahem během 24 hod a další důležité věci.